I v naší obci se 5 dobrovolníků přidalo k celostátní akci Ukliďme Česko a vyčistili od odpadků okolí hřbitova, skateového hřiště a Hlubokou struhu.