Od 1.února 2022 lze na obecním úřadě platit jak v hotovosti, tak i kartou :

  • poplatek za odpad 750,– Kč ( na osobu nebo rekreační objekt )
  • poplatek ze psa 100,– Kč

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet obce 8429151/0100, variabilní symbol číslo popisné

Dle nové vyhlášky, nemusí hradit poplatek za odpad občan, který se prokazatelně v obci min. 10 měsíců v roce nezdržuje. Vyplní Čestné prohlášení, které předloží na obecním úřadě.