Letos počasí na Čarodějnice vyšlo ( nepršelo ) ,ale nemohlo se pálit. Až na podruhé se čarodějnici podařilo spálit. Tak si to všichni užili 2x.