Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy , kterým se stanoví výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného , konkrétně ze zákazu rušit, chytat nebo usmrcovat jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni jako problematičtí a dále výjimka ze zákazu držet nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené na základě této výjimky.