Stále hledáme poruchu na vakuové kanalizaci. Normální doba sání je zhruba 5 vteřin, pak již nesmí být slyšet žádné syšení. Pokud kanalizace ( domovní šachta ) odsává dlouze, nabíhá spotřeba elektrické energie, což se projeví v ceně stočného. Z tohoto důvodu prosím o kontrolu svých domovních šachet. Případné poruchy ihned oznamte v pracovní době na obecním úřadě, nebo p. Vokolkovi 724 181 702.