V podvečer 3. adventní neděle jsme navštívili zahrady pardubického zámku, kde jsme shlédli expozici Světla vyprávějí.