Za krásného slunečného počasí se konal Čarodějnický rej na místním hřišti. Děti soutěžily, vyráběly, ochutnávaly čarodějnické lektvary, opékaly buřtíky a nakonec se zapálila hranice.