Poplatky v roce 2021 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020 – poplatek za komunální odpad 600,–Kč na osobu nebo rekreační objekt, poplatek ze psa 100,– Kč za každého psa.

Splatnost poplatků je od 1.2. do 31.3.2021- upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet 8429151/0100 variabilní symbol – číslo popisné nemovitosti. Platby lze rozdělit na dvě části, splatnost druhé části je do 30.9.2021.