Vážení odběratelé, z důvodu zvyšujícího se deficitu zdrojů podzemních vod a zvýšenému zájmu o napojování na systém sdružení VHS Kolín si Vás dovolujeme informovat novém postupu při schvalování Vašich požadavků:

  1. Napojení vodovodních přípojek

„Z důvodu omezené kapacity vodních zdrojů budou požadavky k napojení na skupinový vodovod VHS Kolín před vydáním stanoviska nejdříve vyhodnoceny za pomoci matematického modelu. Matematický model prokáže, zda nová napojení neovlivní zásobení stávajících odběratelů a nedojde ke zhoršení hydraulických poměrů na vodovodní síti. Bez provedení a vyhodnocení této analýzy není možné vydat v této chvíli souhlasná stanoviska.“ Matematický model bude k dispozici přibližně na konci července 2020.

 Developerské projekty a nové firmy

„Z důvodu nedostatečné kapacity zdrojů vody na vodovodní síti je samotné připojení předloženého developerského projektu, případně nové firmy, možné realizovat až po realizaci revitalizace prameniště Tři Dvory a rozšíření prameniště Veletov. Tyto investice jsou uskutečňovány za účelem zkapacitnění zdrojů. Zároveň musí být prokázáno, že bylo revitalizací dosaženo dostatečné kapacity zdrojů pro předložené projekty.“

„Druhou podmínkou pro realizaci předložených projektů je zajištění případného vyrovnávání denní nerovnoměrnosti odběrů vody vybudováním vlastní akumulace, nebo prokázaní, že vyvolané odběrové špičky předloženým projektem negativně neovlivní hydraulické podmínky na vodovodní síti.“