Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.4.2020 se od 20. dubna 2020 obnovují úřední hodiny na obecním úřadě a to v podnělí a ve středu od 8 – 17 hodin za předpokladu dodržování hygienických pravidel ( odstupy 2 metry, dezinfekce rukou a prostor, použitím ochranných prostředků dýchacích cest ).