MOC děkuji všem švadlenkám Jarmile, Vlastě, Marcele, Veronice, Kamile, Pavlíně, Janě, Petře, Zuzce a Jarušce, které našily roušky pro občany naší obce. Patří jim za to VELKÉ  PODĚKOVÁNÍ. Ještě na úředě je menší zásoba, můžete si je objednat, my vám je doručíme domů.