Poplatky se hradí na obecním úřadě až od 1.2.2020 buď v hotovosti nebo platební kartou –
poplatek za odpad 1 osoba nebo rekareační objekt 600,– Kč/ rok
psi 100,– Kč za každého.
Bankovní spojení pro bezhotovostní platbu :
KB Kolín a.s. č. účtu 8429151/0100 variabilní symbol číslo popisné Vaší nemovitosti.