V sobotu 26.10. byla vysázena nová ovocná alej na Dlouhých dílcích . Akce se zúčastnili členové a členky  spolkům , organizací, ale i občané, za což jim patří vřelý dík. Hlavní poděkování patří paní Barboře Z. a panu Vladimíru S. pod jejichž vedením vznikla krásná nová ovocná alej.