V sobotu 22. září 2018 proběhlo na obecním úřadě vítání nových občánků Matěje, Filipa, Adama, Tobiáše a Ondřeje. Děti z mateřské školky potěšily přítomné svým pásmem.