Od 1.2. lze hradit poplatky  za odpad 800,–Kč/ osoba a rok, za psy 100,– Kč  za každého psa – na obecním úřadě v hotovosti, kartou, nebo převodem na účet obce 8429151/0100 v.s. číslo popisné.

Od března budou uzavírány nové smlouvy na pronájem hrobového místa.

NOVĚ : zvýšení poplatku za ověřování podpisu – 1 podpis   50,– Kč