• poplatek za odpad 750,– Kč/ osoba nebo rekreační objekt
  • poplatek za psa 100,– Kč

Poplatky lze hradit od 1.2.2023:

  • v hotovosti, nebo kartou na obecním úřadě
  • bankovním převodem na účet obce 8429151/0100 variabilní symbol číslo popisné

Termín zaplacení je do 31.3.2023. Poplatek za odpad lze hradit na 2 splátky (1. do 31.3., 2. do 30.9.)