Dnem 20.10.2021 byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu ( digitalizace  mapy ) v k.ú. Tři Dvory.

Každý občan musí do 31.1.2022 udělat přiznání k dani z nemovitostí na finančním úřadě.  Podrobnější informace naleznou občané ve svých poštovních schránkách do konce října.