I v letošním roce místní hasiči zajišťovali pro děti Mikulášskou nadílku v rodinách.