Na třetí adventní neděli se konalo u místní kapličky tradiční Andělské zvonění s vánočním pásmem dětí z mateřské školy.