V pátek za slunečného počasí proběhlo na hřišti TJ Loučení s prázdninami.  Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, ale nejvíce je zaujaly zorbingové koule.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána