Dne 21.11.2015 byli přivítání noví občánci, Viktorie Malá, Barbora Hajšmanová, Denisa Dvořáková, Andrea Miškovská, Ema Chocholoušová, Tomáš Dařílek, Ondřej Čech a Terezie Brůčková.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána