Upozorňujeme majitele nádob na BIOodpad, že musí být každá nádoba označena nálepkou, která byla vylepena při předávání. Pokud jste si zakoupili nádobu na BIO sami ( ne přes obecní úřad ) musíte samolepku zakoupit  na obecním úřadě. Pokud tato nádoba nebude označena, nebude svozovou firmou vyvezena !!!!