V rámci investiční akce probíhají práce na III. a IV. etapě, které budou dokončeny do 30.09.2023 a v daném úseku bude následovat pokládka asfaltové vrstvy. Nejprve v týdnu od 25.09.2023 dojde k částečné uzavírce křižovatky s ul. Boženy Němcové a provoz tu bude pouze pro osobní automobily, autobusy tudy již neprojedou. Od 02.10.2023 dojde k uzavírce úplné a stavební práce budou probíhat  propojením kanalizace se šachtou KŠ20. Od tohoto okamžiku povede oficiální schválená objízdná trasa pro V. a VI. etapu pro osobní automobily přes Tři Dvory, Konárovice, Jelen, Býchory a Ovčáry směrem na Kolín v délce 11,7 km, která potrvá do listopadu. Bohužel v dané lokalitě nevede jiná značená komunikace, po které by bylo možné vést oficiální objízdnou trasu a z důvodu zajištění bezpečnosti v rámci stavebních prací nelze umožnit pohyb po staveništi. Objízdná trasa pro nákladní automobily je značena celou dobu stavebních prací po silnicích II/322, II/327, II/611, II/328, II/125 a zpátky II/322 (Kolín – Tři Dvory – Konárovice – Veletov – Lžovice – Týnec nad Labem, Krakovany, Uhlířská Lhota, Hradišťko II, Chlumec nad Cidlinou, Lovčice, Dlouhopolsko, Žehuň, Kolín) cca 55 km. Předpokládáme, že stavební práce související s výměnou kanalizace budou dokončeny do 13.11.2023.

I nadále žádáme řidiče, cyklisty a chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu po objízdných trasách a respektovali přechodné dopravní značení, aby nebyla omezena plynulost provozu.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasné komplikace.