Informace ze schůzky 15.2.2023 : akce bude rozdělena na 7 etap.  Termín:  duben – listopad.

1. etapa – uzavřená bude ulice k závorám –  křižovatka k ZZN bude průjezdná

1b  etapa – uzavřena ulice k ZZN –  křižovatky průjezdná

2. a 3. etapa  – objízdná trasa  Říční ulicí

4. etapa  – objízdná trasa ul. B. Němcové

5. a 6. etapa – úplná uzavírka pro osobní i autobusovou dopravu – objízdná trasa přes Konárovice, Býchory, Ovčáry – cca prázdniny

7. etapa závěrečná u Eliga – bez omezení.

Nikdo v současné době nedokáže říci, jak dlouho bude jednotlivá etapa trvat. Po každé etapě bude svolána informativní scůhzka, kde se sdělí jak vše pokračuje.