Od 15. do 18. dubna 2021 bude p. Marek zaměstnanec fa ENERGIE AG a.s. provádět v obci odpočty stavu vodoměrů. Kdo je v karanténě nebo nemocný, konečný stav vodoměru napište na lístek a umístěte na viditelné místo.