Od 13. do 17. ledna 2021 bude p. Marek zaměstnanec ENERGIE AG a.s. provádět v obci odpočty stavu vodoměrů. Z důvodu bezpečnosti prosíme občany, konečný stav napište na  lístek, který umístěte na viditelné místo.