V sobotu 26. září 2020 od 9 hodin proběhne před budovou obecního úřadu výsadba trvalkového záhonu. Žádáme dobrovolníky ( raději ženy ) o účast na této akci. Děkujeme

S sebou kuchyňský nůž, případně vylamovací a sázecí lopatku.

Občerstvení zajištěno