1. svoz pytlového sběru plastů bude v pátek 14. června 2019 a dále potom každý sudý pátek ( červen – září ). NAPLNĚNÉ  zavázané pytle umístěte před své domy a firma je během svozového dne odveze. Pytle si lze zdarma vyzvednout od pondělí 3. června na obecním úřadě.