Výzva MAS Zálabí č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 23. 5. 2019 Výzvu MAS č. 3 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. V souvislosti s touto výzvou MAS pořádá seminář pro žadatele.

Základní informace k výzvě: 
Termín vyhlášení výzvy: 23.5.2019
Termín příjmu žádostí: od 3.6.2019 do 24.6.2019
Termín registrace na RO SZIF: 30.8.2019
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Celková výše alokace pro 2. výzvu PRV je 1 434 430 Kč

Konzultace:

Ing. Stanislav Štumpf (tel: 725 563 579, e-mail: prv@maszalabi.eu)