Složení zastupitelstva obce po komunálních volbách, které se konaly 10. a 11. října 2014 a ustavujícím zasedání.

starostka : Jitka VOKOLKOVÁ
místostarosta: Ondřej BAŠISTA

předseda finančního výboru: Jiří KRATOCHVÍL
předseda kontrolního výboru: Zdeněk KUKAL
předsedkyně školského a kulturního výboru: Mgr. Ivana KAMPEOVÁ

Členové:
Petra DOHANICOVÁ
Ing. Jan KLEPAL
JUDr. Vladislav KOŠNAR
Pavlína PÍCHOVÁ
Romana TROJANOVÁ
Bc. Pavel ZEMAN